АкцентиФутбол и ОбучениеПроектът HattrickЗа свалянеКонтакти
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Футбол и миграция

Играта на футбол в отбор предлага различни възможности за развиване на нови социални умения, независимо от културния произход. Спортът може да изиграе полезна роля за улесняване на социалното приобщаване. При много от младите имигранти предпочитанията към колективните спортове са очевидни, а момчетата са особено запалени по футбола.
Футболното игрище е обществено място, където интеграцията често изглежда успешна. Към това са насочени и дейностите по проекта Hattrick.