АкцентиФутбол и ОбучениеПроектът HattrickЗа свалянеКонтакти
  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

  Контакти

  България/Bulgaria
  Евроинформ/Euroinform
  Мая Русимова/Maya Russimova
  Slavyanska 19
  BG-1000 Sofia
  Tel.++369 2 9872135
  E-Mail: euroinform04@euroinformbg.com
  www.euroinformbg.com