HoogtepuntenTrainingProject HattrickDownloadsContact
Dit project wordt  mogelijk gemaakt met ondersteuning van de Europese Commissie.
Deze publicatie bevat enkel informatie van de verantwoordelijke uitvoerende organisatie. De Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en eventuele gevolgen naar aanleiding  van het gebruik  van deze informatie.

Achtergrond

Een van de belangrijkste zorgen binnen de Europese Unie is de bevordering van de integratie van culturele minderheden binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt en het maatschappelijke leven.

Mensen die afkomstig zijn uit andere culturen hebben statistisch minder kans op het volgen van adequate opleidingen dan de gemiddelde bevolking van een land, zij worden verhoudingsgewijs vaker getroffen door werkloosheid en sociaal isolement.
Vooral jongeren uit andere culturen lopen een verhoogd risico op voortijdig (ongekwalificeerd) schoolverlaten en/of werkloosheid. Hierdoor bestaat er voor deze doelgroep een verhoogd risico om in een sociaal isolement terecht te komen.

Migrants tend to be significantly lower educated than the average population, much more often affected by unemployment and excluded from many social activities.
Young male migrants in particular are at risk of becoming early school leavers and/or unemployed. As a result these young people are often at risk of social exclusion. Het Project Hattrick : Voetbal-Leren-Integratie gebruikt de mogelijkheden die sport - met name voetbal -  biedt als een instrument om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen of te verkleinen.

Hattrick probeert jongeren in potentiële achterstandssituaties (met een andere culturele achtergrond) te bewegen om deel te nemen aan opleidingen en onderwijsactiviteiten door binnen de setting van de voetbalclub met hen te werken.

Voetbalclubs zijn de proeftuinen voor een mogelijke nieuwe (informele) leeromgeving waarbij een tweezijdige strategie wordt gehanteerd:

  1. Hattrick  ontwikkelt en test VoetbaLLL Workshops (Voetbal / Leven Lang Leren) voor jonge voetballers ( van 15 – 25 jaar) waarbinnen sociale en interculturele competenties worden ontwikkeld
  2. Hattrick biedt voetbaltrainers en begeleiders handreikingen om hun voetballers te stimuleren deel te gaan nemen aan onderwijsactiviteiten en tegelijkertijd het teamprestaties te bevorderen. Om hun sociale en interculturele competenties te bevorderen wordt er een trainingsmodule ontwikkeld met de naam  VoetbaLLL Coach.